Header image

Feestelijke onthulling Meester Nijsplein in Harreveld

HARREVELD - Op maandag 30 april om 13.30 uur wordt het kerkplein voor de H. St. Agathakerk in Harreveld officieel omgedoopt tot Meester Nijsplein. Een delegatie van de familie Nijs zal het naambord symbolisch overdragen aan de wethouders Vincent van Uem en Karel Bonsen, die het naambord vervolgens zijn officiële plek zullen geven. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Wanneer in 1912 de vacature van hoofd der school in Harreveld vrij komt, ontvangt het gemeentebestuur van de districtsschoolopziener een schriftelijke aanbeveling tot benoeming van W.Ch.L. Nijs. Burgemeester van Basten merkt op dat de heer Nijs nog wel erg jong is (24 jaar), waarop deze antwoordt: “Dat wordt elk jaar beter, burgemeester.” De raad gaat vervolgens akkoord met de benoeming.

Op 8 november 1912 begint de heer W.Ch.L. Nijs zijn loopbaan als hoofd der school in Harreveld, om daar vervolgens niet meer weg te gaan. Hij heeft zich ontwikkeld tot een markante, invloedrijke persoonlijkheid binnen het Harreveldse dorpsleven. Iemand die het verdient om in Harreveld herinnerd te worden. Een kleine bloemlezing van zijn activiteiten. Naast het feit dat hij van 1912-1954 hoofd van de basisschool in Harreveld was, gaf hij landbouwcursussen, was organisatie- en verenigingsman en medeoprichter van de eerste standsvereniging ‘Harreveld Vooruit’, de voorloper van de Boerenbond. Daarnaast was hij technisch adviseur, kassier en later directeur van de Rabobank, technisch adviseur van diverse bonden en verenigingen en boekhouder en administrateur van de St. Agathakerk. In zijn vrije tijd beoefende hij hobby’s als toneel en zang. En hij schreef met zijn soms scherpe pen bijdrages in een eigen rubriek in de Geldersche Bode. In oorlogstijd verzette hij massa werk, in samenwerking met anderen uiteraard, in de evacuatiecommissie en ten behoeve van onderduikers.

Het dorpsplein in Harreveld heeft het afgelopen half jaar een totale metamorfose ondergaan. Stichting Dorpsbelangen Harreveld, Stichting gemeenschapsbelangen Harreveld, St. Ludger Parochie, locatie Harreveld, H. St. Agatha en de Feestcommissie Harreveld hebben deze reconstructie aangegrepen om een verzoek in te dienen voor een nieuwe naam van het dorpsplein: het ‘Meester Nijsplein’. Een naam die de ‘Harreveld-man’ in hart en nieren eer aan doet!Ander nieuws