Header image

Spirituele groepsbijeenkomst in Gaanderen

GAANDEREN - Inleiding  
Er is een groeiende behoefte aan spirituele ontwikkeling en bij velen ontstaat steeds meer behoefte en verlangen om met elkaar te delen. Samen uitwisselen van (spirituele) ervaringen, belevingen, elkaar stimuleren en ondersteunen in processen. Op zoek naar levenswijsheden. Leren te leven vanuit je hart. Dit alles vanuit het thema "lente, op weg naar Pasen".

Samen deze weg bewandelen kan zo waardevol zijn!

Heb je ook de behoefte om met gelijkgestemden te ervaren, te delen en te groeien? 

Je hoeft het niet alleen te doen!

We vormen een groep waar we werken aan spirituele ontwikkeling.

In de groepsbijeenkomst(en) gaan we de bewustwordingsweg op, naar zelfbewustzijn waarbij voldoende ruimte is voor eigen inbreng. Via spiritueel zelfonderzoek kom je tot kernthema's en je eigen levensthema (rode draad).

Via de vrijgekomen thema's zul je tevens ontdekken wie je bent.

Tevens zal er tijdens een van de volgende groepsbijeenkomsten ook een gastdocent uitgenodigd worden om samen één van de vrij gekomen thema's uit te diepen.  

Om deel te nemen aan de workshop heb je geen voorkennis en/of ervaring nodig!

Data            : startdatum 1ste groepsbijeenkomst 22 maart

Tijd             : 19.30 – 22.00 uur        

Locatie        : Ligusterstraat 39, Gaanderen (5 min. lopen van treinstation)

Info            : Jules 06-12818825 / www.synthesetijdperk.nl/contact

Aanmelden : via aanmeldingsformulier op www.synthesetijdperk.nlAnder nieuws