Header image

Weer onrust over Het Plein in Lochem

LOCHEM - Opnieuw gedoe omtrent Het Plein, de organisatie die onder meer de uitkeringen regelt in de gemeente Zutphen en de gemeente Lochem. Maandag is een rapport naar buiten gekomen, gedateerd van november 2017. Een onderzoeksbureau trekt daarin opvallende conclusies.

Lees verder onder de video...

Volgens de onderzoekers is de opdracht die de organisatie van de gemeenten krijgt niet duidelijk. "Er wordt een heldere strategische visie gemist waarbinnen richting kan worden gegeven aan de uitvoering." aldus de onderzoekers. Bovendien speelt een gebrek aan kennis bij ambtenaren van gemeente een rol. "Verklaringen die hiervoor worden gegeven zijn de complexiteit van de overlegstructuren en een gebrek aan inhoudelijke kennis bij de gemeentelijke ambtelijke ondersteuning."

Updates en papieren dossiers

Ook ICT-ondersteuning is niet op orden. "Het systeem is traag, wat zorgt voor productiviteitsverlies. Daarnaast moet informatie in verschillende systemen worden vastgelegd, wat extra tijd kost." Volgens de onderzoekers kan er flink wat verbeterd worden. Zo worden updates op vrijdagmiddag gedaan, waardoor medewerkers uren niet kunnen werken. Ook wordt er deels nog met papieren dossiers gewerkt. 

Personeel dat komt en gaat zorgt ook voor problematiek. "Relatief veel medewerkers zijn tijdelijk ingehuurd: ruim een derde van de bezetting." Daardoor gaat veel kennis verloren en het inwerken van de nieuwe collega's kost telkens ook veel tijd.

Spoeddebat

Burgerbelang reageerde maandag verbaast over het rapport. De gemeenteraad kreeg het rapport nu pas onder ogen, terwijl het al uit november dateerd. Ze vroegen een interpellatiedebat aan, wat in de raadsvergadering werd gehouden.

Volgens wethouder Annelies de Jonge, die ook in het bestuur zit van de organisatie, ging het om een 'intern rapport'. De wethouder tijdens het debat: "Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Het Plein. Het onderzoek heeft ook daarop betrekking." Echter hebben de uitkomsten van het onderzoek ook invloed op de politiek. "De raad en college gaan over de taakstelling" zei de wethouder ook. Bij die taakstelling zitten onder meer de problemen.

14 mei praat de gemeenteraad verder over Het Plein. Siemes: "Dit interpellatiedebat mag eigenlijk niet de naam debat dragen. De antwoorden zijn onbevredigend. Blijkbaar leven we toch langs elkaar heen. We hebben vandaag daar geen ruimte voor gekregen om dat scherp te krijgen."

Door: mediapartner LokaalGelderlandAnder nieuws