Header image

VVD is en blijft voorstander van A18

OOST GELRE - Kees Porskamp, vice-fractievoorzitter van de VVD-fractie heeft in de raadsvergadering van 15 februari laten weten dat men altijd voor een vrijliggende A18 geweest en dat nog is. Men juicht het toe dat het CDA uiteindelijk alsnog een lobby wil gaan opzetten ten behoeve van de A18. De VVD fractie betreurt het ten zeerste dat het CDA zich hiervoor de vorige raadsperiode niet heeft ingezet. Echter de fractie van de VVD wil dat het college op dit moment vol gaat voor het binnenhalen van realistische doelstellingen. Ten einde de knelpunten op te lossen aangaande het voorliggende N18-tracé in plaats van nu energie te besteden aan een niet voorliggend tracé. Men verwierp de motie die door het CDA was ingediend. 

Deze motie is wat de VVD betreft overbodig omdat er, zoals het CDA zelf ook aangeeft, al een breed gedragen Raadsbesluit ligt van 6 januari 2009 waarin wordt gepleit om samen met andere bestuursorganen uit de regio blijvend aandacht te vestigen op de nog te realiseren tweede fase Groenlo-Varsseveld. In dit Raadsbesluit wordt tevens verzocht om dit uit te dragen naar de betrokken ministeries, de Tweede Kamer en de Provincie. A18 onmisbaar voor economie Achterhoek De VVD blijft in al haar politieke geledingen steeds opnieuw aandacht vragen voor de vervanging van het huidige N18-karrespoor door te pleiten voor de aanleg van een vrijliggende nieuwe 2x2-baans 100 km weg van Varsseveld naar Enschede. Dit nieuwe tracé is, ook in de ogen van de VVD, onmisbaar voor de leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling van de Achterhoek.

Aandacht richten op veiligheid en bereikbaarheid Helaas is het echter zo dat er in meerderheid door de regio en de Provinciale Staten is gekozen voor de Bestuurlijke Voorkeursvariant, met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Oost Gelre.Ander nieuws