Header image

Hoorzitting in Lochem over inpassingsplan N346-A1

LOCHEM - Voordat Provinciale Staten een besluit nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om een inpassingsplan voor N346 Schakel Achterhoek-A1 (rondweg Lochem) vast te stellen, houden ze hierover een hoorzitting op 21 november 2018 in Lochem.

Om verschillende redenen is de N346 een flessenhals in het regionale wegennet. De weg heeft de functie van ontsluitingsweg, maar hoe de weg is ingericht past hier niet bij.  Zo zijn er veel erfontsluitingen direct op de N346. Ook zijn verschillende kruispunten op de doorgaande route. Verder is de maximumsnelheid op een deel van de route 50 km/u. Bovendien is de Lochemse brug onvoldoende sterk om het vrachtverkeer te dragen. Dit vertraagt de doorstroming van het verkeer op de N346, vooral voor het vrachtverkeer.

Inpassingsplan

Het inpassingsplan maakt de aanleg van de weg inclusief een nieuwe brug over het Twentekanaal planologisch mogelijk. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld. Eerder al konden mensen reageren op het ontwerp inpassingsplan. De reacties (zienswijzen) gaan onder meer over de gevolgen van de veranderingen aan de weg voor het woongenot van omwonenden, de waarde van hun huis, de veranderende geluidsbelasting en ecologie. Wat betekent meer verkeer in het gebied voor het aantal vleermuissoorten of de uil?

 

Uitnodiging hoorzitting
Provinciale Staten (PS) zijn benieuwd naar de reactie van Gelderlanders over het Inpassingsplan. Daarom organiseert de commissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur (BOC) een hoorzitting op 21 november 2018 om 19:00 uur in Hotel Hof van Gelre, Nieuweweg 38, 7241 EW Lochem.  

Aanmelden
Wie op deze hoorzitting wil inspreken dient zich aan te melden via griffie@gelderland.nl. Dit kan tot uiterlijk 19 november 2018 12:00 uur. Inspreekbijdrage dient te gaan over het inpassingsplan zelf, want daarover besluiten Provinciale Staten. Met de hoorzitting op 21 november 2018 vervalt de mogelijkheid om in te spreken tijdens de vergadering van de commissie BOC.
 

BOC overlegt, PS besluiten
De commissie BOC bespreekt de plannen met Gedeputeerde Staten op 28 november 2018, vanaf 13:30 uur. PS besluiten 19 december 2018 over het inpassingsplan. De vergadering is live te beluisteren via www.gelderland.nl/statenlive. Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden bij beide vergaderingen de discussie bijwonen in het Huis der Provincie, Markt 11, 6811 CG Arnhem

Foto: Pixabay.com

 Ander nieuws