Header image

Inloopmiddag 23 februari over N313 Hamelandroute in Aalten

AALTEN - De provincie Gelderland organiseert op donderdag 23 februari a.s. een inloopmiddag over de werkzaamheden aan de N313 Hamelandroute in Aalten.

Bewoners van panden en bedrijven langs de provinciale weg N313 zijn van harte welkom tussen 16.00 en 18.00 uur in Café Zaal Hoogenkamp, Aaltenseweg 33 in Lichtenvoorde. Er zijn medewerkers van de provincie aanwezig om vragen te beantwoorden en uitleg over de werkzaamheden te geven. Het werk wordt uitgevoerd aan de N313 tussen de N318 en de Duitse grens. Om overlast voor bewoners en bedrijven tot een minimum te beperken wordt het werk gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden starten op 2 april en zijn naar verwachting op 12 oktober klaar. In de maanden juli en augustus wordt niet gewerkt. Op de N313 wordt op een groot deel het bestaande asfalt vervangen tussen de N18 en de Duitse grens. Ook kruisingen en de rotonde Wikkerinkweg worden duurzaam veiliger gemaakt. De kruising N313 met de N318, Bredevoortseweg, wordt verbeterd en krijgt een nieuwe verkeersregelinstallatie zodat er een snellere verkeersafwikkeling kan plaatsvinden. Ook de verlichting wordt vervangen. In het kader van Duurzaam Veilig worden (fiets)oversteken veiliger gemaakt en worden bij kruisingen rechtsaf stroken verwijderd. De gehele rijbaan krijgt een dubbele asstreep en een onderbroken kantstreep.De aansluiting op de Bijnenweg wordt verwijderd en ingericht als fietspad. Duurzaam Veilig Verkeer is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. De gedachte achter een Duurzaam Veilige infrastructuur is dat de weg op zo'n manier wordt ingericht dat duidelijk is wat van de weggebruiker wordt verwacht en fouten worden voorkomen. Fase 1 - Van 2 april tot en met 22 juni. Groot onderhoud en duurzaam veilig maken van de N313 tussen de Duitse grens en de rotonde Aaltenseweg bij Lichtenvoorde. De kruising N318/N313 wordt gereconstrueerd. Fase 2 - Van 10 september tot en met 12 oktober. Groot onderhoud en duurzaam veilig maken van de N313 tussen de rotonde Aaltenseweg bij Lichtenvoorde en de N18 (Twenteroute). Tijdens de werkzaamheden wordt het gemotoriseerde verkeer omgeleid. Omdat het werk in twee fasen wordt uitgevoerd zijn er per fase ook verschillende omleidingen. Fase 1 - Het verkeer tussen de Duitse grens en Lichtenvoorde wordt omgeleid via de N18, N319, N317 en de N318. Verkeer voor Duitsland wordt omgeleid via de A18 en A3. Het bedrijventerrein de Kamp is in deze periode normaal bereikbaar. Fase 2 - Het verkeer tussen de N18 en de rotonde Aaltenseweg bij Lichtenvoorde wordt omgeleid via de N18, N319, N317 en N318. Het bedrijventerrein de Kamp is in deze periode vanaf de N18 bereikbaar via de Richtersweg, de Lievelderweg en James Wattstraat. Vanaf Aalten is het bedrijventerrein de Kamp bereikbaar via de rotonde Aaltensweg, Lievelderweg en James Wattstraat. Per fase wordt met behulp van lokale omleidingen de bereikbaarheid geregeld. De omleidingen staan met borden langs de weg aangegeven. Woonhuizen en/of bedrijven aan de N313 blijven bereikbaar, ook tijdens afsluiting van het werkvak. Bij asfalteringswerkzaamheden zijn percelen circa vier uur alleen te bereiken via het fietspad en/of de parallelweg.Ander nieuws