Header image

Zorgboerderij Mentinkberg sluit eind 2014

WINTERSWIJK - Eind 2014 beëindigt de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) de exploitatie van de zorgboerderij Mentinkberg in Winterswijk Corle. Reden is dat de exploitatie van de zorgboerderij al jaren niet kostendekkend is.

In de achter ons liggende jaren werd het tekort jaarlijks bijgepast door de andere locaties van de SZMK. Met het kleiner worden van deze locaties en de voorgenomen veranderingen in de financiering van de ouderenzorg is dat niet langer mogelijk.

Gekeken is naar alternatieve mogelijkheden zoals het aantrekken van een andere doelgroep en de uitbreiding van de zorgboerderij met één of twee groepswoningen. Beide alternatieven boden geen uitkomst. De kosten zouden eerder oplopen dan afnemen zonder dat daar een structurele dekking tegenover zou staan.

Bezoekers en medewerkers zijn vandaag van het besluit op de hoogte gesteld. Voorafgaand zijn de centrale cliëntenraad, de ondernemingsraad en de gemeente Winterswijk geïnformeerd.

Voor de veertig bezoekers wordt naar een alternatieve plaats gezocht. Dit kan binnen de SZMK, maar ook daarbuiten zijn. De tien medewerkers kunnen tegen hetzelfde salaris elders binnen de SZMK worden geplaatst zodat gedwongen ontslagen niet nodig zijn. Er is een sociaal plan opgesteld dat ter bespreking is toegestuurd aan de vakbonden.

Zorgboerderij Mentinkberg wordt gehuurd van De Woonplaats. De huur is inmiddels opgezegd. De SZMK betreurt het dat deze mooie voorziening niet langer kan worden aangeboden maar ziet, in het kader van het financieel gezond houden van de stichting, helaas geen andere oplossing.Ander nieuws