Header image

Verslag bijeenkomst Longpunt de Achterhoek Doetinchem

DOETINCHEM - Ter bevordering van de voorlichting aan mensen met een longaandoening en ter stimulering van het onderlinge contact was er weer een lotgenotencontactmiddag in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

 

De bijeenkomst droeg het thema: KNO en longziekten.
Over keel-, neus-, en oorproblemen, hoesten, heesheid, slikken en apneu. Het thema werd besproken door: KNO-arts dhr. S.A.T. van Pinxteren en OSAS-consulent Dorine van Hagen. Dr. Van Pinxteren gaf o.a. uitleg over de samenwerking van Long-, KNO- en M.D.L.artsen omdat hun specialiteiten met betrekking tot onderste luchtwegen, bovenste luchtwegen en het strottenhoofdklepje in elkaars verlengde liggen. Dorine van Hagen ging dieper in op de diverse slaappatronen. Als mensen een verstoorde nachtrust hebben kan de energietank zich niet vullen en blijft geestelijk herstel achterwege. Goed slapen heeft grote invloed op de kwaliteit van leven. De 100 bezoekers kregen tijdens en na de themabespreking tijd voor het stellen van vragen. Dit thema heeft nog zoveel aspecten dat het raadzaam wordt gevonden om volgend jaar nogmaals een Longpunt hieraan te wijden.

  

De volgende bijeenkomst van Longpunt de Achterhoek Doetinchem zal op 30 maart 2017 zijn; natuurlijk weer in het auditorium van het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem. Het thema is dan: Zelf werken aan vitaliteit.  Zie ook facebook pagina: Longpunt de Achterhoek Doetinchem en zie ook website: http://gelderland.longfonds.nl/

Foto gemaakt door Wilma Faber


22104.jpg

Ander nieuws