Header image

Taptoe Borculo houdt op te bestaan

BORCULO - De Stichting voor Cultuur, Sport en Spel organiseert sinds 2000 de jaarlijkse taptoe. Het doel van de grote animator en voorzitter Jan Ribbers (in 2014 overleden) samen met secretaresse Marja Schulenberg was promotie voor de blaasmuziek in Borculo, in de huidige gemeente Berkelland en in de Achterhoek. Ze heeft zoals de insteek was, de taptoe laten uitgroeien tot de Taptoe van het Oosten, maar helaas in al die 18 jaren met een te laag aantal bezoekers.

 

Vanaf het begin streeft de organisatie ernaar om 800 tot 1000 bezoekers te trekken. De verwachting was er op gebaseerd dat in een regio met boven gemiddeld veel blaasorkesten en andere muziek- en zanggroepen, de belangstelling voor de taptoe navenant zou zijn.

Dat dit niet is gelukt kan niet aan het programma hebben gelegen. Elk jaar waren er van de 5 of 6 deelnemende korpsen 2 of 3 bij die tot de top van de Nederlandse showkorpsen behoren. Deze korpsen spelen ook op de nationale taptoe in Rotterdam en op het WMC (Wereld Muziek Concours) in Kerkrade, waar veel Achterhoekers naar toe gaan.

 

De Stichting CSS krijgt van zowel toeschouwers alsook van de deelnemende korpsen en de Stichting Combinatie van Korpsen grote waardering voor de perfecte organisatie en accommodatie. Ook de toegangsprijzen die worden gehanteerd zijn, gezien het gebodene, laag gehouden. Dankzij de uitstekende weersomstandigheden kwamen er met de laatste taptoe op 17 juni j.l. wel wat meer toeschouwers dan voorgaande jaren. Toch bleef het aantal, van 370 betalende bezoekers dat de moeite nam om naar het hoofdveld van VV Reunie te komen, nog ver onder het streefgetal.

 

De organisatie kan altijd bouwen op plaatselijke en regionale sponsoren waardoor men in ieder geval de top orkesten wist te contracteren voor Borculo. Maar mochten er enkele afhaken dan zijn de kosten beslist niet meer op te brengen.

 

De te kleine groep vrijwilligers, die jaarlijks bergen werk verzet om de organisatie perfect te laten verlopen en het financieel rond te krijgen, vindt het risico te groot worden om op deze manier verder te gaan. Vele overwegingen en alternatieve programma’s zijn intussen de revue gepasseerd, maar geen van allen lijken te leiden tot meer bezoekers.

 

De Stichting voor Cultuur, Sport en Spel, die de Taptoe Borculo altijd met veel plezier heeft georganiseerd, heeft daarom helaas moeten besluiten om dit mooie evenement niet langer te organiseren.

 

De Taptoe Borculo 2017 is daarom de laatste geweest. De Stichting voor Cultuur, Sport en Spel bedankt de vaste toeschouwers alsmede haar sponsoren, vrijwilligers en  andere betrokkenen voor de medewerking bij alle gehouden taptoes.

 Ander nieuws