Header image

Nieuwe inzichten in Romeinse waterwerken en Gelderse limes

TERBORG - Jan Verhagen verzorgt op dinsdag 11 oktober een lezing over de Romeinse limes en Romeinse waterwegen. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten - Dinxperlo - Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij de Roode Leeuw in Terborg. Toegang is gratis.

 

Jan Verhagen voert een promotieonderzoek uit naar de Romeinse waterwerken in de Rijn-Maas delta. In dit deel van het Romeinse Rijk gingen de belangrijkste transporten over het water. Niet alleen de rivieren werden benut, maar er werden ook routes gecreëerd door het graven van kanalen en de bouw van dammen, watermanagement avant la lettre.

 

Verhagen geeft een overzicht van de vele theorieën die in de loop der jaren zijn ontstaan over de ligging van de befaamde Drususgracht, langs welke schepen met troepen werden verplaatst ter onderwerping van Germanië. Op grond van nieuw bodemonderzoek kan een aantal van deze theorieën de prullenbak in.

 

De spreker geeft een ook beeld van het inzicht dat door de studie is verkregen. Hiertoe behoren recent uitgevoerde onderzoeken, zoals een duik- en sondeeronderzoek in de waterplas de Bijland en vervolgonderzoek met grondboringen dat in 2015 bij Herwen/Lobith en in 2016 in het gebied van de Utrechtse Vecht wordt uitgevoerd.

 

Als onderdeel van het onderzoek is ook kritisch naar de Gelderse limes gekeken. Nadat de Romeinen rond 40 na Chr. afzagen van de onderwerping van Germanië, hebben ze de Rijn tot rijksgrens gemaakt, de limes, met een reeks forten (castella).

 

Verhagen heeft de informatie over de afstanden tussen Romeinse plaatsen in dit gebied opnieuw geanalyseerd. Hij komt daarbij tot een aantal andere identificaties dan altijd is gedacht! Zo blijkt de naam Castra Herculis niet bij het castellum van Arnhem-Meinerswijk, maar bij de legioensvesting (castra) op het Valkhof / Hunerberg in Nijmegen te horen. De kennis van de Romeinen is dus nog volop in ontwikkeling.Ander nieuws