Header image

Leefbaarheid is het doel in Berkelland

BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan van aanpak ‘Ruimte voor kwaliteit, onderweg naar wendbaar woonbeleid’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan geeft meer ruimte voor flexibiliteit en kwaliteit in de gemeente Berkelland. Er is meer ruimte voor veranderingen in de woningmarkt, zoals levensloopbestendig en duurzaam renoveren, verbouwen en bouwen van woningen. Tegelijkertijd is er ruimte voor innovaties en experimenten. De woonpilot in de kern Beltrum is daar een mooi voorbeeld van. Het behouden en waar dat kan ook versterken van de leefbaarheid is het doel. 

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: “We zijn continue bezig het woonbeleid door te ontwikkelen. Dit plan van aanpak is een nuttige en noodzakelijke volgende stap om te kunnen voldoen aan de veranderende vraag. Er is ruimte in Berkelland om kwaliteit te verbeteren voor nu en in de toekomst. Met dit plan van aanpak ontstaat er nog meer ruimte om actief aan de slag te gaan met de kernopgave voor jongeren én ouderen in Berkelland, zoals flexibele en aangepaste huisvesting.”

Bewegingsruimte voor transformatieopgave

Het belangrijkste van het plan is dat er ruimte blijft voor de goede woningbouwplannen die de leefbaarheid in de kernen op peil houdt. Als er meer nieuwbouwplannen gerealiseerd worden dan gewenst in de Structuurvisies, dan zal dit niet direct betekenen dat er ergens anders niet meer gebouwd mag worden. Mocht blijken dat er echt behoefte is aan onder meer omvormen in woonzorgvastgoed, huur- en koopwoningen en leegstaande winkelcentra, dan kan er tijdelijk meer ruimte in het woningbouwprogramma komen om deze plannen toe te staan. Deze extra woningbouw zal daarna wel leiden tot een extra sloopopgave in de toekomst in dezelfde kern.

Sloopfonds

Voor deze extra sloopopgave van woningen in de nabije toekomst, gaat de gemeente de mogelijkheden onderzoeken van een sloopfonds. Een regionale aanpak ligt hierbij voor de hand. Hiervoor zal financiële steun van de provincie en het Rijk nodig zijn.

Berkelland moet mooie gemeente blijven

Berkelland moet ook op langere termijn een mooie gemeente blijven om in te wonen, te werken en te recreëren. De woningmarkt wendbaar maken is een kernopgave voor de gemeente. Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen is dan een vereiste. Beperkte en bewuste nieuwbouw toestaan, dus de goede woning op de goede plaats. Maar vooral veel woningen en ander vastgoed duurzaam maken en aanpassen aan de eisen van deze tijd voor de bewoners en bedrijven van nu en die in de toekomst.Ander nieuws