Header image

Gemeente Berkelland maakt nieuw beleid voor sociaal domein

BORCULO - De gemeente Berkelland betrekt graag inwoners bij de uitvoering van haar taken. Op maandag 18 september organiseert de gemeente een bijeenkomst voor inwoners, professionals en sociale partners om een start te maken met dit traject. Inwoners zijn van harte welkom om zich hiervoor aan te melden.

 

Sinds een aantal jaar zoekt gemeente Berkelland bewust steeds meer samenwerking met inwoners en partners. De inwoner is zelf het beste in staat te verwoorden wat er nodig is om problemen op te lossen en te voorkomen. Om deze manier van werken te ondersteunen, vindt de gemeente het belangrijk om niet alleen in de uitvoering die samenwerking te zoeken, maar ook bij het opstellen van het beleid. Berkelland wil steeds minder op afstand de regels bepalen en steeds meer met de samenleving als geheel plannen maken. Een nieuwe manier van werken, gericht op samenwerking en verbinding.

 

Het sociaal domein voert de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet uit. Dus hier is de inbreng van inwoners en professionals van groot belang. De gemeente Berkelland gaat met de samenleving de nieuwe koers bepalen. Hiervoor organiseert zij een eerste bijeenkomst op 18 september om 13.30 uur. Een bijeenkomst met professionals, belangenorganisaties, instellingen en vooral ook inwoners. Voor deze bijeenkomst kunt u zich als inwoner aanmelden via aanmelden@gemeenteberkelland.nlAnder nieuws