Header image

Duurzame Energie Brasserie in Gerrit Komrij College

WINTERSWIJK - Op woensdagavond 27 september wordt van 19.00 tot 22.00 uur in het Gerrit Komrij College een Duurzame Energie Brasserie gehouden. Op deze avond kunnen inwoners informatie ophalen over duurzame energie en meedenken over de energiemix voor Winterswijk.

 

De gemeente Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat doel te bereiken wil de gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties een passende energiemix voor Winterswijk opstellen. De energiemix bestaat uit drie onderdelen. In de eerste plaats moeten we met elkaar in Winterswijk zoveel mogelijk energie besparen. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om de energievraag die overblijft schoon op te wekken binnen Winterswijk. Als dat onvoldoende oplevert kijken we ook over de gemeentegrenzen heen. Deze uitgangspunten zijn op 29 juni door de gemeenteraad vastgesteld in de Energievisie.

 

Duurzame Energie Brasserie
De Duurzame Energie Brasserie is een vrije inloopavond voor alle inwoners en belangstellenden. Op deze avond kunt u meedenken over de energiemix en lopend langs een route met kraampjes informatie ophalen over hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan een energieneutraal Winterswijk in 2030.Ander nieuws