Header image

CBS: In Lochem wonen veel miljonairs

LOCHEM - Pronken met je Rolex en dure Maserati kun je het beste in Lochem doen. Daar wonen namelijk de meeste miljonairs van de regio. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe vermogenscijfers over de periode 2007–2015. In Zutphen wonen de minste miljonairs. 

In Lochem is het aantal miljonairs het hoogst van de LokaalGelderland-regio. Namelijk 3,6% van de inwoners heeft meer dan een miljoen op de bank staan. In Zutphen wonen de minste miljonairs, namelijk ‘maar’ 0,8%. Bronckhorst heeft er ook relatief veel. Namelijk 3%. Brummen staat middenin met 1,7% aan miljonairs. Ook heeft Lochem de meeste miljonairshuishoudens. Dat bleek uit een eerder onderzoek van het CBS.

De boer met geld
De meeste werkzame miljonairs zijn te vinden in de landbouw, financiële dienstverlening, handel, specialistische zakelijke diensten en in de zorg. De landbouw kent als bedrijfstak relatief veel zelfstandig ondernemers, die een groot deel van hun vermogen in hun onderneming hebben zitten, waaronder grond.

Aanmerkelijk belang
Vanwege het grote aandeel zelfstandigen onder miljonairs, bestaat bijna de helft van het totale bezit van miljonairs uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Daarnaast bestaat 13 procent van hun bezit uit bank- en spaartegoeden. Bij niet-miljonairs ligt de verhouding juist andersom: ruim de helft van hun bezit bestaat uit bank- en spaartegoeden en 12 procent uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Gemiddeld heeft een miljonairshuishouden 423 duizend euro aan spaartegoeden, tegenover 33 duizend euro bij een niet-miljonairshuishouden.

Naarmate een miljonairshuishouden meer vermogen heeft, neemt het aandeel aanmerkelijk belang toe. Onder huishoudens met een vermogen van ten minste 10 miljoen euro vormt het aanmerkelijk belang 64 procent van het bezit, bij miljonairs met een vermogen van 1 tot 2 miljoen euro is dat 22 procent. Dit komt omdat er in de hogere vermogensklassen relatief veel directeur-grootaandeelhouders zitten. Hun bezittingen bestaan voor een groot deel uit aanmerkelijk belang. Het aandeel van de andere vormen van bezit (bank- en spaartegoeden, effecten, onroerend goed buiten de eigen woning, ondernemingsvermogen en overige bezittingen) neemt af als het vermogen toeneemt.

Door: mediapartner LokaalGelderlandAnder nieuws