Header image

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet in Groenlo

ACHTERHOEK - De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 12 januari 2017 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) te Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit.

  1. Opening
  2. Kennismaking Matthijs Degeling en toelichting op beleidsvoorbereiding actualisering/aanpassing beleid bijzondere bijstand/minimaregelingen
  3. Voortgang vacature cliëntenraad
  4. Invulling themadagen 2017 vaststellen
  5. Terugkoppeling gesprek met Welzijnsraad Berkelland
  6. Mededelingen
  7. Uitgaande en ingekomen post
  8. Vaststellen verslag 8 december 2016
  9. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
  10. Sluiting.


Ander nieuws