Header image

Bewoners, ondernemers en experts werken samen aan energiemix

WINTERSWIJK -  De gemeente Winterswijk gaat samen met haar inwoners aan de slag om tot een energiemix voor Winterswijk te komen. Hiervoor wordt op 27 september een Duurzame Energie Brasserie georganiseerd, zal er een campagne gestart worden om inwoners en ondernemers kennis te laten maken met wat duurzame energie is en krijgt de Energietafel vorm.

 

De gemeenteraad wil dat Winterswijk in 2030 energieneutraal is. Samen met inwoners, ondernemers en experts gaat de gemeente de energiemix voor Winterswijk verder invullen.

De uitwerking van een nieuwe energiemix is inmiddels gestart. De energiemix geeft weer op welke wijze Winterswijk in 2030 energieneutraal moet worden en bestaat uit drie elementen. In de eerste plaats moeten we met elkaar zoveel mogelijk energie besparen. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Daarnaast moeten we ook op zoek gaan naar manieren om de energievraag die overblijft schoon op te wekken binnen Winterswijk. Als dat onvoldoende oplevert kijken we ook buiten de gemeentegrenzen. Deze leidende principes zijn op 29 juni door de gemeenteraad in de Energievisie vastgesteld.

 

Duurzame Energie Brasserie

Inwoners, ondernemers, organisaties en raadsleden krijgen de gelegenheid om kennis te nemen van het onderzoek en mee te denken over een passende energiemix voor Winterswijk. Hiervoor wordt op woensdag 27 september van 19.00 uur in het Gerrit Komrij College een Duurzame Energie Brasserie georganiseerd. Een avond waarop bewoners mee kunnen denken over de energiemix en lopend langs een route met kraampjes informatie kunnen ophalen over hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan een energieneutraal Winterswijk in 2030. Zo wordt er gestart met de samenwerking tussen bewoners, ondernemers en experts voor een passende energiemix voor Winterswijk.

 

Kennismaken met duurzame energie

Met een campagne maken inwoners en ondernemers kennis met wat duurzame energie is. Waar komt bijvoorbeeld biogas vandaan en wat is er op het gebied van zonne-energie allemaal mogelijk? Door het podium te geven aan bewoners en ondernemers die actief zich bezighouden met duurzaamheid kunnen persoonlijke verhalen gedeeld worden.

 

Energietafel

De Energietafel van Winterswijk gaat ook van start. In deze Energietafel nemen verschillende belangenorganisaties uit Winterswijk plaats om de komende jaren samen te werken aan een duurzaam Winterswijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft Hans Bax gevraagd als kwartiermaker van de Energietafel. Hij zal zich inzetten om de Energietafel verder vorm te geven en ervoor te zorgen dat de Energietafel komt met een advies over de energiemix voor de gemeente.Ander nieuws