Header image

Berkelland dementievriendelijke gemeente

BORCULO - Het college van Burgemeester en wethouders wil een aanvraagprocedure bij de Alzheimervereniging in gang zetten om te komen tot een dementievriendelijke gemeente Berkelland. Samen met ondernemers, organisaties en inwoners wil de gemeente Berkelland op deze manier stappen zetten en werken aan een samenleving waarin er plaats is voor dementie. Het beoogde resultaat is dat iedereen in de gemeente zijn of haar best doet om te bereiken dat mensen met dementie en hun naasten zo prettig mogelijk in Berkelland kunnen blijven wonen.

 

Dementie is een landelijk probleem: de kans is dat 1 op de 5 mensen in Nederland een vorm van dementie krijgt. Het aantal mensen met dementie in Nederland zal volgens Alzheimer Nederland als gevolg van de vergrijzing “explosief” stijgen. Tegelijkertijd blijkt in de praktijk dat mensen die leiden aan een vorm van dementie en hun mantelzorgers, graag zo lang mogelijk thuis en in hun vertrouwde omgeving willen wonen. Dat betekent dat meer inwoners en organisaties dagelijks te maken krijgen met dementie. Alzheimer Nederland adviseert gemeenten over de wijze waarop zij de samenleving kunnen informeren en ondersteunen in het omgaan met dementie. Hiervoor heeft zij onder andere een speciaal stappenplan ontwikkeld dat uiteindelijk resulteert in het predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’.

 

Handen ineen geslagen in platform
In Berkelland hebben al in 2016 diverse organisaties de handen ineen geslagen en het platform dementie Berkelland opgezet. Dit platform heeft de meest urgente problemen en wensen geïnventariseerd en een aantal concrete voorstellen gedaan om de ondersteuning van mensen met dementie te verbeteren. En er is bestuurlijk draagvlak ontstaan om een aantal projecten in onderlinge samenhang te ontwikkelen en blijvend te ondersteunen om vervolgens te komen tot het predicaat ‘dementievriendelijke gemeente’ van de Alzheimervereniging.

 

Acties
Het plan om te komen tot een dementievriendelijk Berkelland bestaat onder andere uit de volgende acties:

 • Voorlichting met als doel taboeverkleining, vroegsignalering door middel van:
 • Voorlichtingsfolder over dementie
 • themagerichte artikelen over dementie in Berkelbericht
 • Ondernemersvereniging van een kern uit Berkelland geïnformeerd over dementie (Neede is hiervoor gevraagd)
 • Huisartsen Berkelland zijn bekend met de gang van zaken rondom dementie, o.a. via studiedag POH Oost Achterhoek
 • Casusgericht voorlichting aan verenigingen, kerken die met personen met dementie te maken krijgen met als doel om de persoon bij de vereniging te kunnen blijven betrekken  (dichter bij de mens)
 • Aanbod ontwikkelen / uitbreiden van cursussen en gespreksgroepen voor mantelzorgers en voor mensen met dementie zelf, afhankelijk van de behoefte.
 • Vergroten van de inzet van vrijwilligers via maatjesproject en andere bestaande vrijwilligersinitiatieven.
 • Uitbreiding van de mogelijkheden voor dagvoorzieningen
 • Uitwerking DOEmentie: mensen met dementie kunnen van betekenis blijven in de samenleving door inzet als vrijwilliger.
 • Bevorderen inzet domotica (bijvoorbeeld robot, beeldverbindingen) via het organiseren van een leenkoffer met diverse domotica-hulpmiddelen.


Ander nieuws